19. 11. 2018

Pondělí 19.11.
Be
Bl
Če 2. 4.A / Eo |
Du
Fo
Hl
Jk
Kl
Kh
Ke
Kt
Ku
Ma
Mk
3. 2sk 3.A / Čec |
Po
Ps
Ra
3. 3.C / Aj |
Šb
So 2. V2 / Ma | 3. 2.C / Ma |
Tr
Učitel Hodina. Třída/Předmět
Bh
Ba
Cf
Fr
He
Hi
Hk
Ks
Ko 4. 2.C / El |
Kv 2. 1.B / Ch |
Kn
Kc
Kk 6. 2.C / El |
Mi
Mu
Pb
Pl 6. 1 sk.3.C / Lbc | 7.